08 Δεκεμβρίου 2014

Αυτοαξιολόγηση

                                       ΘΕΜΑ:  Μεθοδεύσεις για την αυτοαξιολόγηση


Η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα σώμα προθύμων αξιολογητών που θα  υλοποιήσουν την αντιεκπαιδευτική πολιτικής της. Χρησιμοποιούν από τη μια υποσχέσεις για ατομική εξέλιξη  και από την άλλη το φόβο στους διευθυντές/-ντριες δημοτικών και τις προϊσταμένες/-νους  νηπιαγωγείων, ώστε να  καταθέσουν portfolio και να προσέλθουν σε προσωπικές συναντήσεις για  να αξιολογηθούν. Αυτό που ουσιαστικά κάνει το υπουργείο παιδείας είναι να καλεί τους διευθυντές των σχολείων να διαρρήξουν τις συναδελφικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους και να γίνουν οι αξιολογητές τους. Ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα αρνητικά σημάδια αυτής της διαδικασίας και  σε κάποιους συλλόγους διδασκόντων:  • Σε κάποια σχολεία οι διευθυντές δεν ορίζουν συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και φαίνεται ότι ετοιμάζονται να αναρτήσουν μόνοι τους προγραμματισμούς και σχέδια δράσης στο Παρατηρητήριο, χωρίς την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων !
  • Κάποιοι δηλώνουν ότι είναι στην αρμοδιότητά τους να αναρτήσουν τα σχέδια δράσης που είχαν αποφασίσει πέρσι στο τέλος της χρονιάς, προσπερνώντας το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σχετική συνεδρίαση και έγκριση στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!
  • Επίσης κάποιοι θεωρούν ως συνεδρίαση για την αυτοαξιολόγηση – προγραμματισμό, την αρχική συνεδρίαση του Σ.Δ. για την κατανομή τάξεων και αρμοδιοτήτων !

 Θα θέλαμε πάλι να υπενθυμίσουμε ότι:

        Τα όργανα διοίκησης του σχολείου σύμφωνα με το ν. 1566/85 είναι ο δ/ντής και ο σύλλογος διδασκόντων.
      Στην εγκύκλιο : «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες»/ 10-12-2013 ορίζεται ότι:
      “Η επιλογή του σχεδίου δράσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γενικής εκτίμησης (διαπίστωση αδυναμιών του σχολείου) ή να αφορά σε προτεραιότητες που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων.”
      “ Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους με την έγκριση των αποτελεσμάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης.”
      Η φετινή εγκύκλιος 155922/Γ1-30/9/2014 με θέμα «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» ορίζει με σαφήνεια τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και το θέμα που πρέπει να έχει η συνεδρίαση και τη σειρά ενεργειών που ζητά το ΥΠΑΙΘ από τη σχολική μονάδα.
      Ο/η διευθυντής/ντρια πρέπει να συγκαλέσει Σύλλογο Διδασκόντων με το θέμα «ετήσιος προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014 – 2015 σύμφωνα με την π2 του άρθρ 2 της με αρ. 30972/Γ1/5-3-2013 – ΦΕΚ 614/2013 τ.β., Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Υ.Α.»
      Επίσης αναφέρει ότι : «Η διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων προγραμματίζουν…» Δεν λέει «η Διεύθυνση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων», επομένως ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να παρακαμφθεί.
      Υπενθυμίζουμε και τη σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ: “Στο Παρατηρητήριο δεν μπορούν να αναρτηθούν ατομικές δράσεις ή απόψεις γιατί η αυτοαξιολόγηση υποτίθεται με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία ότι αποτελεί κατά πλειοψηφία αποτίμηση της σχολικής μονάδας και όχι ατομική άποψη.”

     Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι παράνομη. Η συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων με το παραπάνω θέμα είναι απαραίτητη. Εάν η πλειοψηφία δηλώσει αποχή, το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σεβαστό από τη διεύθυνση του σχολείου. Καλούμε και τους διευθυντές και όλους τους εκπαιδευτικούς, να δηλώσουν αποχή ώστε να μπλοκάρουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης με βάση και τις  αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

    Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όποιοι διευθυντές κάνουν πράξη τέτοιες μεθοδεύσεις  είναι έκθετοι σε όλα τα επίπεδα. Είναι έκθετοι όχι μόνο απέναντι στους συναδέλφους του σχολείου τους αλλά και του εκπαιδευτικού συνόλου (υπάρχει και σχετική απόφαση της ΔΟΕ). Είναι έκθετοι και νομικά και υπηρεσιακά, στο βαθμό που αλλοιώνουν, παραχαράσσουν και αγνοούν τη θέληση και την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αν υπάρξει τέτοια περίπτωση στο Σύλλογό μας, θα καταγγελθεί σε όλα τα επίπεδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: