09 Φεβρουαρίου 2015

Ενημέρωση

                                                                ΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σαλαμίνας, μετά και τη  συνάντηση με τον πρόεδρο της Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σαλαμίνας την  Τετάρτη 21/1/15, συνήλθε σε κοινή  συνεδρίαση με το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων-Μαθητών Σαλαμίνας την Παρασκευή 6-2-15 και από κοινού αποφάσισαν τα εξής:
1.     Να διεκδικήσουν την ισομερή κατανομή των πιστώσεων (50%-50%) για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ( άρθρο 2,Υ.Α. 8440/24-02-2011). Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό, όσοι διευθυντές και προϊσταμένες Νηπιαγωγείων δεν έχουν απαντήσει ακόμα στο έγγραφο της 6-11-2014 του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σαλαμίνας, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό.
2.    Να απαιτήσουν από τα  μέλη του  Δ.Σ.  της  Σχολικής Επιτροπής να πράξουν το αυτονόητο, την άμεση δηλαδή απόδοση των χρημάτων στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 8440/24-2-2011, όπου  ρητά αναφέρεται ότι :
·         «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων» (άρθρο 2).
·         «Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής  μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να λαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό» (άρθρο 8, παρ. α).
·         «Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ» (άρθρο 8, παρ. β).
3.    Να απαιτήσει από το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, λειτουργώντας με γνώμονα τη διαφάνεια, να αναρτήσει στη «Διαύγεια» τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατανομή πιστώσεων στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Δήμου, όπως άλλωστε ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
    Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτημα συνάντησης με τη Δήμαρχο Σαλαμίνας και θα ζητηθούν εγγράφως αντίγραφα όλων των αποφάσεων της Σ.Ε.Π.Ε. Σαλαμίνας από 1-9-2014 έως σήμερα.
     Συνάδελφοι,  η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι «οντολογικής» σημασίας αξίες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και με αυτές τις αξίες ως αρχή  - με κάθε νόμιμο τρόπο και σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τις υπερκείμενες αρχές- θα διεκδικήσουμε την τήρηση της νομιμότητας  στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των πιστώσεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαλαμίνας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: